Týden mozku a Národní týden trénování paměti 2022

2 Bře

V březnu se pravidelně koná Brain Awareness Week („Týden uvědomění si mozku“) – celosvětová kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Kampaň od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain Initiative. Letos se tato akce koná v týdnu od 14. do 20. 3. 2022. V rámci aktivit k této kampani se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou pořádány vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi. U nás jsou největšími organizátory takových akcí Akademie věd České republiky a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.

Týden mozku               

Festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách pořádá AV ČR a letos proběhne již 23. ročník. Množství přednášet lze sledovat online z pohodlí domova. Stačí si jen vybrat z bohatého programu. Vyzkoušet si také můžete několik testů

Národní týden trénování paměti

NTTP pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a v jeho rámci se konají stovky osvětových akcí, které veřejnosti představují trénování paměti. Cílem této aktivity je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Akce se konají zdarma, po celé republice. 

V Berouně se letos v rámci NTTP zaměříme na studenty. Pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme od března nový kurz pro začátečníky