Městská knihovna Beroun
www.knihovnaberoun.cz

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
www.trenovanipameti.cz

Svaz knihovníků a informačních pracovníků Sekce trenérů paměti
https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/