Knižní novinky 2021

8 Bře

Trénování paměti pro každého

Trenér paměti: 40denní cesta k trvale zlepšené paměti

Nabízí řízený plán postupu vpřed s návazností na techniky, které jste si osvojili v předchozích dnech. Vedle samotných cvičení kniha obsahuje i mnoho informací o tom, jak jednotlivá cvičení vlastně fungují a proč jsou důležitá pro zachování paměťových funkcí. Od zapamatování PIN kódů po vystupování na veřejnosti, od využití zkratkových slov po paměťové paláce.

MOORE, Gareth. Trenér paměti: 40denní cesta k trvale zlepšené paměti. Překlad Helena Hartlová. Praha: EEZY Publishing, 2021. 195 stran. ISBN 978-80-908101-8-1.

Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí

Text je zaměřen nejen na procvičování paměti, ale i dalších kognitivních funkcí – slovní zásoby, koncentrace pozornosti, kreativity, dlouhodobé paměti. Užitečné tipy pro svoji práci zde najdou také aktivizační či sociální pracovníci, kteří se věnují péči o seniory. 

SUCHÁ, Jitka. Zábavné cvičení paměti a dalších kognitivních funkcí: tematické procvičování paměti pro jednotlivce, skupinu i jako mezigenerační aktivita. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2021. 154 stran. Pomoc blízkým. ISBN 978-80-88290-87-2.

Trénování paměti pro seniory

Nové zábavné úkoly pro seniory

Kniha je vhodná k procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti, soustředění, postřehu i slovní zásoby. Obsahuje křížovky, osmisměrky, zašifrované texty, doplňovačky, rébusy, přesmyčky, znalostní kvízy, hledání rozdílů mezi obrázky a mnoho dalších rozmanitých a hravých úkolů.

KNEBLOVÁ, Radka. Nové zábavné úkoly pro seniory. První vydání. Olomouc: Rubico, 2021. 136 stran. Hrátky. ISBN 978-80-7346-287-1.

Zajímavosti o mozku a paměti

Mozek a ticho

Ticho ve všech svých formách příznivě ovlivňuje kreativitu, zlepšuje paměť, a dokonce nám pomáhá při budování vlastního „já“. Autor pomocí vědy potvrzuje přesvědčení velkých myslitelů Východu i Západu, že ticho má ohromující moc, a je jen na nás, abychom jí využili. 

LE VAN QUYEN, Michel. Mozek a ticho. Překlad Tomáš Havel. Vydání první. Praha: Garamond, 2021. 220 stran. ISBN 978-80-7407-493-6.

Sedm a půl kapitoly o mozku

Už vás někdy napadlo, k čemu vlastně máme mozek? Známá neurovědkyně Lisa Feldman Barrettová přináší nejnovější poznatky neurovědeckého výzkumu. V sedmi stručných kapitolách a jednom příběhu o vývoji mozku vrhá světlo na tento tajemný objekt, který máme uložený v lebce. Kniha pobaví jak nezasvěcené čtenáře, tak zkušené vědce, je plná překvapení, humoru a důležitých poznatků o lidské podstatě.

BARRETT, Lisa Feldman. Sedm a půl kapitoly o mozku. Překlad Veronika Němcová. Vydání první. Praha: Slovart, 2021. 168 stran. ISBN 978-80-276-0396-1.

Stimulace mozku procvičováním palců

Publikace popisuje metodu jednoduché, ale velice účinné, stimulace našeho mozku procvičováním palců. Autor vysvětlí, proč a jak procvičování všech prstů ruky, a zejména palce, pozitivně stimuluje mozek a ovlivňuje jeho mentální kapacitu. V konečcích prstů totiž máme výjimečnou koncentraci nervových buněk, z nichž veškeré signály putují přímo do mozku.

HASEGAWA, Jošija. Stimulace mozku procvičováním palců. První vydání. Bratislava: Eugenika, 2021. 149 stran. ISBN 978-80-8100-658-6.